Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Algemene voorwaarden

Houtland® is een geregistreerd handelsmerk.

Alle tekeningen en foto’s zijn copyright Valcke.

Door het voortdurend streven naar verbetering behouden we ons het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen.
Afgebeelde kleuren onder voorbehoud.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke ander wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.